Gäster 2016

Konstnärer som gästade Ateljé Ekberga 2016

Kristian Dahl

måleri

 

Konstutställning Österlen

Kristian Dahls måleri kommunicerar såväl romantiska som realistiska uttryck för humanism. Han förverkligar sin fantasi med olja och kol – ofta genom att experimentera med färger, former och proportioner direkt på canvas. Hans teknik är unik; Kristian kombinerar dramatiska uttryck och personliga färgtoner med flödandepenseldrag. Dimensioner av fysiska utrymmen och abstrakta gestalter, med romantiska elementkännetecknar hans konst. Hans expressiva stil inspirerarsåväl tanke som reflektion och även optimism.

 

Kristian beskriver sitt måleri som utforskning, där upptäckter görs i processen. Det är en kontraintuitiv zon där verklighet förenas med fantasi i frihet. Han målar i syfte att förstå sinnenas och verklighetens natur. Genom att observera sina uttryck genereras insikter i hans egna erfarenheter, som öppnar sinnena och väcker tanke.

Konst Österlen
Konst Österlen
Konst Österlen

För mer inspiration se www.kristiandahl.com

Simon Andrews

måleri

The art of Simon Andrews is the result of inspiration found in the observation of people, the beauty and truth found in the frailty of our human presence. His work characteristically uses a strong contrast of light, shade & colour to emphasise the figurative form within a painterly background. This abstract, geometric element suggests an extra dimension to the work in a defined and integrated way. The hues of the squares are made part of the the subject matter, by hinting at “pool water”, “fading lawn,” “sea wall,” etc.

 

Simon was born in 1968 Sydney, Australia where he achieved a BA in Fine Arts, from the University of New South Wales. Simon has travelled extensively and his work is represented in private & public collections throughout Scandinavia, Great Britain and Australia.

konst österlen
konst Österlen

För mer inspiration se www.andrewsart.se

BESÖKSADRESS

Axel-Nils Strädde 2

Södra Mellby (nära Kivik)

+46 708 77 54 62

info@ekberga.se

Öppet under pågående utställningar & evenemang

KONSTRUNDAN 19 - 28 april

SOMMARUTSTÄLLNING 20 juli - 4 aug

 

 

 

Copyright © 2018, All Rights Reserved